Disiplin ile ilgili sözler

Sayfamızda disiplin ile ilgili sözler ve disiplin ile ilgili mesajlar bulabilirsiniz.

Büyük millî disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kültürel, sosyal savaşlarımızda bize aynı zamanda en lüzumlu elemanları da yetiştiren büyük bir okul hâline getirilmesine, ayrıca itina ve dikkat edileceğine, şüphem yoktur. (M. Kemal Atatürk)

Kendine saygı disiplinin meyvesidir, haysiyet birine hayır diyebildikçe büyür. (Abraham J.Heschel)

Disiplin bir ordunun ruhudur, o küçük topluluğu yenmesi zor bir hale sokar, zayıflara başarı sağlar, bütün orduya saygı toplar. (George Washington)

Yataktan çıkaran karakterdir, taahhüt harekete geçirendir, devamını sağlayansa disiplindir. (Zig Zagler)

Her disiplin eksikliği kendini engellemeye ve kendinden iğrenmeye dönüşür. (Maria Champian)

Disiplinin sırrı motivasyondur, bir kişi yeterince motive edilmişse, disiplin kendi kendine sağlanır. (Sir Alexander Paterson)

İki ağırlık vardır, birisi disiplinin ağırlığı, diğeri pişmanlığın, disiplinin ağırlığı küçüktür, pişmanlığınki ise tonlarcadır. (Jim Rohn)

Disiplin, yeteneği beceriye dönüştüren şekillendirici bir ateştir. (Roy Smith)

Erdemli insan, başkalarına emir vermekten ziyade, kendini disipline etmeye çalışır. (Lao Tzu)

Başarı yalnız yetenek değil, disiplin, özveri, bağımsız ve ödünsüz bir kişilik, içten bir yurt ve insan sevgisi gerektirir. Ancak o zaman, gerçek ve hak edilmiş bir başarı olur. (Atilla İlhan)

Disiplin başarının esasıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Disiplin, ehlileştirme, boyun eğdirme ve pasifleştirme”, işgal altındaki topraklarda sömürgecinin en sık kullandığı sözcüklerdir. (Frantz Fanon)

Disiplin, gaye ile başarıyı bağlayan köprüdür. (Jim Rohn)

Doğru eğitim disiplin ister. (Ayşe Kulin)

Düzenli ve yerleşik ilişki aslında bir disiplin işidir. (Buket Uzuner)

Disiplin, disiplin ve yine disiplin! (Nikolay Vasilyeviç Gogol)

Gerçek bilgi, disiplinli ve denenmiş bilgidir. (Cemil Meriç)

Disiplin, istediğiniz şeyi unutmamaktır. (Les Hewitt)

Disiplin ne istediğinizi hatırlamaktır. (David Campbell)

Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında, sıkı disiplin başarının şartıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Öğrencinin ilk çalışması çalışmayı öğrenmektir, zekanın eğitimine giden yol, iradenin disiplininden geçer. (Andre Maurois)

Disiplin, büyük başarılar elde etme konusunda insanoğlu için bir çeşit kutsal eldir! (Mehmet Murat İldan)

Serbestliği ararsan arzularının kölesi olursun, disiplini seçersen gerçek özgürlüğü bulursun. (Frank Herbert)

Kurallara uymayan çocuk yoktur; doğru disiplin uygulamayan ebeveyn vardır. (Hatice Kübra Tongar)

Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında disiplin, başarının esasıdır. Müdürler ve öğretim heyetleri, disiplini sağlamaya ve öğrenciler disipline uymaya mecburdurlar. (Atatürk)

Disiplin her şeyden önce gelir. (Aleksandr Puşkin)

Her disiplinli çabanın birden çok ürünü vardır. (Jim Rohn)

Göğe ulaşıp yanıma kadar gelmek mi istiyorsun? Uçmak için iki kanadını birden kullan: bir disiplin, öbürü merhamet. (Paulo Coelho)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir