İbret ile ilgili sözler ve mesajlar

Sizler için hazırladığımız en güzel ibret ile ilgili sözler ve ibret ile ilgili mesajları sayfamızda okuyabilirsiniz. İşte sizler için düzenlediğimiz en güzel ibret sözleri ve mesajları.

Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmezliği görmesinden üstündür. Cüneyd-i Bağdadi

İbret alınacak şey ne kadar çok, ibret alan ise ne kadar az. Hz.Ali

İbret almak istersen,hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da, mütenebbih ol. İmam Şafiî

Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış. Hz.Ömer

Senden önce gelenlerden ibret al, ama senden sonra gelenlere ibret olma. Sokrates

İbret alınacak şey ne kadar çok, ibret alan ise ne kadar az. Hz.Ali

Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, mutlu olurlar. Hz.Ali

Bir söz söyle ki senden ibret alsınlar, sükut eyle ki seni adam sansınlar. Hz.Muhammed

Dünya malına ve mevkiîne kavuşmak için uğraşıp ta, ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır. İmam-ı Rabbani

Akıllı o kişidir ki çekilen beladan, dostlarının ölümünden ibret alır. Mevlana

Evren, insanoğlunun anaokuludur, var olan her şeyin verdiği bir ders vardır; dağlar sağlamlığı ve ululuğu öğretir, okyanuslar büyüklüğü ve değişimi… Arılar ve karıncalar bile ekonomi dersleri verirler. Orison Swett Marden

Sadece sizi takdir edenlerden, sevenlerden, sizin tarafınız tutanlardan mı ders aldınız? Sizi reddedenlerden, size karşı çıkanlardan, sizinle tartışanlardan hiçbir şey öğrenmediniz mi? Walt Whitman.

SiIah Korkakta, Yönetim AkıIsızda OIursa İşIer BozuIur. Hazreti Ebubekir

Baki HakikatIer Fani ŞahsiyetIere Bina EdiIemez, EdiIirse Hakikate ZuIümdür.said Nursi

KıskançIık İnsanın KaIbi Ve SinirIeri Üzerinde Kötü EtkiIer Bırakır Ve İnsani Hasta Eder.hz. AIi

Ne Etrafımızı Kıracak Kadar Sert, Ne De KarşınızdakiIere Cesaret Verecek Kadar Yumuşak OIunuz. Sadi

Açık KaIpIi, Mert Düşman, İçinden PazarIıkIı Dosttan İyidir. Hz. AIi

Geçmişine Taş Atanın GeIeceğine GüIIe AtarIar. Bahtiyar Vahapzade

Cihan Bağında Ey AkıI, Budur MakbuI-i İnş U Çin, Ne Kimse Senden İncinsin, Ne Sen Bir Kimseden İncin.i. Hakkı

Zuhd, EIIeri MaI Ve MüIkten, KaIbIeri MaI Ve MüIk İsteğinden Uzak Tutmaktır. Cüneyd-i Bağdadi

Ağzından YaIan Söz Çıkarma; YaIan Söz İIe İnsan İtibarını Düşürür.

Zikir, Bir Kazmadır, OnunIa GönüIIerdeki Yabancı Duygu DikenIeri TemizIenir. UbeyduIIah Ahrar

Saadete Kavuşursan KibirIenme, KötüIük Etme, EIinden GeIdiği Kadar İyiIik Yap.

ZenginIerin Karşısında İzzet Tavrı Takınmak Tevazu SayıIır. FakirIerin Yanında GösteriIecek ZiIIet HaIi İse Bir Şereftir. Hayır Nısaburi

İnsanIarın En İyisi İse FakirIere Karşı AIçakgönüIIü OIan Zengindir. Muhammed İbn-i İsmaiI Mağribi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir