Karakter ile ilgili Sözler ve Mesajlar

Sayfamızda sizleri için hazırladığımız en güzel karakter ile ilgili sözleri ve karakter ile ilgili mesajları bulabilirsiniz. Sizlerde bildiğiniz en güzel karakter mesajlarını ve sözlerini yorum kısmından bizlerle paylaşarak karakter ile ilgili sözleri geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Başarısızlığı cesaretini kaybetmeden karşılamak karakterin en büyük ıspatıdır. (W. Somerset Maugham)

Düşünce ekersin davranış biçersin. Davranış ekersin alışkanlık biçersin. Alışkanlık ekersin karakter biçersin. Karakter ekersin kaderini biçersin. Ey insan oğlu bilmez misin ne ekersen onu biçersin. (Mevlana)

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. (La Senne)

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir. (Edward Young)

Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı.(Karr)

Bir insanın karakteri senin için net değilse, arkadaşlarına bak. (Japon Atasözü)

Merak dinç bir beynin en kesin ve kalıcı karakteristiklerindendir. (Samuel Johnson)

Ne söyleyeceksen insanın yüzüne söylenir. Klavyenin arkasına geçerek insana küfür eden karaktersizin en önde bayrak tutanıdır.

Mevlana’nın karaktersizlere şu sözü tokat gibi “Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir. Ama Karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur. (Mevlana)

Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin. (L. Annaeus Seneca)

Hiçbir şey, bir insanın karakterini hoşuna gitmeyen bir şakadan daha net bir şekilde ortaya koyamaz. (Georg C. Lichtenberg)

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki. (Konfüçyüs)

Nasıl bir karakterin var senin diye sorsam “karakter ne ya” diyecek insanlar var.

İnsanlar yeteneklerinizi ve yapabildiklerinizi çabuk unuturlar, ama karakterinizi asla unutmazlar.

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır. (Wolfgang Van Goethe)

Sıkı çalışmak bir insanın karakterini ortaya çıkarır. Bazıları kollarını sıvarlar, bazıları burun bükerler, bazıları ise ortalıkta görünmezler bile. (Sam Ewing)

Karakter Sözleri

Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

Karakter, insanın kendi hayatının sorumluluğunu kabul etme istekliliği; kişinin kendine saygısının geliştiği bir kaynaktır. (Joan Didion)

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz. (U. Bodenstedt)

Aldatanı aldatmaktan bir zevk alabilirsin; ama seveni aldatıyorsan, karaktersizsin. (William Godlam)

İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin de eseridir. (La Rochefoucauld)

Para, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır. Görgüsüzsen, paran olduğunda da ‘milyarder bir görgüsüz’ olacaksın demektir. (Warren Buffet)

Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar. (Lao Tzu)

Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. (Bruce Lee)

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur. (M. T. Cicero)

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar. (Wolfgang Van Goethe)

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir; ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. (A. Lincoln)

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır. (Ludwig V. Beethoven)

Ben bir yılda 250 milyon dolar kaybetmenin ne demek olduğunu bilen insanlardanım. Güvenin bana karakterinizi güçlendiren bir olay bu. (Steve Jobs)

Bir yetenek sükunet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde. (Goethe)

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğrulmuştur. Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları. (Samuel Smiles)

İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği, içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır. (Ludwig van Beethoven)

Anlamlı Karakter Sözleri

İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman, başkalarını tarif ettiği zamandır. (Jean Paul Richter)

Karakter; güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. (Plutarchus)

Kişilik, kapıları açabilir; ama sadece karakter onları açık tutar. (Elmer G. Letterman)

Yetenek sizi zirveye taşıyabilir; fakat zirvede kalmanızı sağlayacak olan şey karakterinizdir. (John Wooden)

Karakteriniz, şöhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur. Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur. (John Wooden)

Bir insanın asıl karakteri eğlence tarzının içinde saklıdır. (Reynolds)

Karakter sahibi insanların ruhu, her zaman yaralarla doludur; ama dert etmezler. (Halil Cibran)

Karakter iki şeyin sonucunda oluşur; zihinsel tavır ve zamanımızı nasıl harcadığımız. (Elbert Hubbard)

Karakter çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. (La-Edri)

Karakteri sağlam olan, yoldan çıkarılamaz. (William Shakespeare)

Karakter ağaç ise, san ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek olan ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır. (Sigmund Freud)

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız, ona yetki verin. (Abraham Lincoln)

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir. (Albert Camus)

Bir defa aldatan kişiyi affedersen seni yine kullanır; Çünkü ihanet bir ruh hali değil karakterin dökülüş biçimidir. (Paul Auster)

Boş ver takma karaktersizleri, bırak kendi yalanlarıyla kalsınlar. Sen onlar gibi basitleşme sakın, yaptıklarından utansınlar. (William Godlam)

Güvenme karaktersizin vefasına. Bugün över, yarın söver. (Hz. Ali)

Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz. (Bukowski)

Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven. (Atinalı Solon)

Yaşam bir alfabeye benzer. Bu alfabede ister ünlü ol ister ünsüz; yeter ki karaktersiz olma. (Cemal Safi)

Karakterin otursun, söz ben ayağa kalkacağım. (Nejat İşler)

Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. (Russel W. Gough)

Bir insanın karakteri onun kaderidir. (Heraklitos)

Karakter Mesajları

Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. (Oscar Wilde)

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

Karakter çok süratle elde edilir, fakat yeniden ona erişmek çok daha güçtür. (Thomas Paine)

İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)

Kişinin karakteri, onun koruyucu meleğidir. (Herakleitos)

Bir erkeği kadının gözünde yakışıklı yapan tipi değil karakteridir.

Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyledikleri ile değil başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır. (Michel Tournier)

Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın ürünüdür. (Peyami Safa)

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. (J. K. Banos)

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır. (Ralph Waldo Emerson)

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

Bir insanın karakteri, üçüncü ve dördüncü kez denemede yaptığı şeyden oluşur. (James A. Michener)

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler. (F. W. Foerster)

Karakterini geliştirme girişimlerinde, gücünü ve onun ötesini bil. (Francis Thompson)

Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye layık olduğu itibarı sağlar. (Samuel Smiles)

Ahlak ve karakter sağlam olmadıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yoktur. (İsmet İnönü)

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın karakteri de odur.

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar. (Robert Hall)

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını düşünerek yaptığı davranışlara göre ölçülüdür. (Thomas Babington Macaulay)

Zayıf karakter, bir günah değildir ama insanı günaha götürür. (Brigitte)

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir. (Ralph Waldo Emerson)

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz. (J. G. Holland)

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Wolfgang Van Goethe)

Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. (Alphonse Karr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir