Matematik ile ilgili Sözler ve Mesajlar

Sayfamızda sizler için hazırladığımız en güzel matematik ile ilgili sözleri ve matematik ile ilgili mesajları bulabilirsiniz.

Matematik bilimlerin sultanıdır. (Carl Friedrich Gauss)

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. (Albert Einstein)

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir. (Plato)

Bir çözüm bulamadığımız için, bunun bir çözüm olmadığı anlamına gelmez. – Andrew Wiles

İlimleri ilerletmenin en kestirme yolu matematik bilmek, öğrenmek ve yapmaktır. – Abel

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. (Galileo)

Matematik, kağıt üzerinde anlamsız işaretlere sahip bazı basit kurallara göre oynanan bir oyundur. – David Hilbert

Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir. (G. H. Hardy)

Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür. – Albert Einstein

İlaçlar insanları hasta eder, matematik üzgün ve teoloji de günahkar. – Martin Luther King

Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz. (Leonardo da Vinci)

Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz. (Cayley, Arthur)

Matematik Sözleri

Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır. (Galileo)

Bir denklem, Tanrı’nın bir düşüncesini ifade etmediği sürece benim için anlamsızdır. – Srınıvasa Ramanujan

Matematik nedir? Doğanın yarattığı bulmacaları çözmenin sistematik bir çabasıdır. – Shakuntala Devi

Eğer insanlar matematiğin basit olduğuna inanmıyorlarsa, bunun nedeni sadece yaşamın ne kadar karmaşık olduğunun farkında olmamalarıdır. – John von Neumann

Çemberi kare yapmak bir matematikçiyi ikna etmekten daha kolaydır. – Augustus De Morgan

Matematik yasaları gerçeğe atıfta bulundukları sürece, kesin değildirler ve kesin oldukları sürece gerçekliğe atıfta bulunmazlar. – Albert Einstein

Matematik insanın davranışlarını değiştirir; hatta, insanı dürüst kılar. – İ.Haldun

Matematikçi, kahveyi teoreme dönüştürmeye yarayan bir makinedir. – Paul Erdos

Hayatın matematiğinin farklı olduğu hep sonradan anlaşılıyor. Ve anlıyorki insan; değer vermek yalnızca matematikte işe yarıyor. – Paul Auster

İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. – Tolstoy

Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. – Kemal Atatürk

Matematik ile ilgili Özlü Sözler

Elime Kur’an’ı aldığımda Allah’a, elime kalemi aldığımda kendime inanıyorum. – Cahit Arf

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlasınlar diye gereklidir. Nazım Hikmet Ran

Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. M. Kemal Atatürk

Bir matematikçi sanmaz fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez. Belki dikkat etmenizi ister. (Henri Poincare)

Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. – Galileo Galilei

Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar. – Goethe

Kainatın mimarı mükemmel bir matematikçi olsa gerek. James Jeans

Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır. – Edward Fredkin

Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah’a hamd ve senalar olsun. – Harezmi

En Güzel Matematik Sözleri

Matematikteki en büyük ilerlemelerin bazıları daha sonra açıklanması zorunlu hale gelen küçük sembollerin icadıyla olmuştur; eksi işaretinden bütün negatif niceliklerin teorisi çıkmıştır. (Aldous Huxley)

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin. – Voltaire

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. (Leonardo Da Vinci)

Modern anlamda efendi ile köle arasındaki fark, özünde, matematiksel kanıtı anlayıp anlamamakta yatar. – Ali Nesin

Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu. Atasözü

Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın. – Lobachevski

Okullarda matematik öğretildiği sürece yakarış eksik olmayacaktır. – Cokie Roberts

Mükemmel sayılar nadir bulunan mükemmel insanlara benzer. – Rene Descartes

Matematik genelde şiirin tam zıttı olarak görülür.Oysa bunlar yakın akrabadır.çünkü ikisi de hayal gücünün ürünüdür. (Thomas Hıll)

Matematiği zayıf bunca insanın menfaatlerini hatasız hesaplaması bana ilginç geliyor. – Münir Üstün

Tanrı vardır, çünkü matematik tutarlıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz. – Morris Kline

Bariz matematikteki en tehlikeli sözcüktür. – E.T. Bell

Matematik, gerçek dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz bir yerdir. – Marcus du Sautoy

Matematikçi, karanlık bir odada, orada olmayan siyah bir kediyi arayan kör bir insana benzer. – Charles Darwin

Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir. – Mickey Mouse

Matematik ile ilgili Anlamlı Mesajlar

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur. (Bertrand Russell)

Saf matematikçiler çözülmemiş problemleri denemeyi severler. Mmeydan okumayı severler. – Andrew Wiles

Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır? – Galileo

Tabiat yasaları Tanrı’nın matematiksel düşüncelerinden başka bir şey değildir. (Eucklides)

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır. (M. Kemal Atatürk)

Dünyanın en güzel oyunu, saf matematiktir. Satrançtan daha ilginçtir, pokerden daha risklidir ve monopolden daha uzun sürer. Bedavadır. Her yerde oynanabilir. Arşimet banyosunda bile oynamıştı. (R.J.Trudeau)

Matematikçiler aşıklar gibidir. Onlardan birine en küçük bir ilkeyi verin, o ondan bir sonuç (consequence) çıkaracaktır, tabi bu sonucu kabul etmeniz gerekecektir, o da bu sonuçtan başka bir sonuç çıkaracaktır. (Bernard le Bovier Fontenelle)

En Güzel Matematik Sözleri

Matematik olmadan yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Etrafınızdaki her şey matematik. Etrafınızdaki her şey rakamlardır. (Shakuntala Devi)

Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. (Cahit Arf)

Saf matematik, mantıksal fikirlerin şiiridir. (Albert Einstein)

İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. (Newton)

Matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. – Atatürk

Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur. – Cahit Arf

Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur. (C. Morley)

Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir. – Fibonacci

Eğer çalışmalara tekrar başlasaydım, Platon’un tavsiyelerini izler ve matematikle başlardım. – Galileo Galilei

Hala matematik entegrasyonunu gerçek hayatta kullanacağım günü bekliyorum… – Derrick Obedgiu

Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. (Simeon Poisson)

Yeterli matematik çalışıncaya ve sayısız olası istisnaları görüp kafası karışıncaya kadar herkes bir eğrinin ne olduğunu bilir. – Felix Klein

Matematikçinin desenleri ressam veya şairlerinki gibi güzel olmalı, fikirleri renkler veya kelimeler gibi birbirlerine ahenkle uymalıdır. ? Dünyada çirkin matematik için asla daimi bir yer yoktur. – G. H. Hardy

Eğer mutsuzsam, mutlu olmak için matematikle uğraşırım, eğer mutluysam, mutlu kalmak için matematikle uğraşırım. – Alfred Renyi

Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi. – Cahit Arf

Eksi çarpı eksi artı edecek, böyle yazılacak, böyle bilinecek, kimse “neden?” demeyecek. – John von Neumann

Matematik ile ilgili Cümleler

Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir.

Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır. (Baykul)

Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur. (Lord Kelvın)

Matematikte büyük olmanın iki yolu vardır: İlki herkesten zeki olmak, ikincisi de herkesten aptal, fakat sebatlı olmak. – Raoul Bott

İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır. – Cahit Arf

Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın. (John von Neumann)

Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. (Henri Poincare)

Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir.

Matematik, farklı şeylere aynı ismi verme sanatıdır. – Jules Henri Poincare

Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu. – Cahit Arf

Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratımıdır. – Stefan Banach

Matematik en bariz olanı en az bariz olan yolla kanıtlama işidir. – George Polya

Neden her konuda tek sayıların daha güçlü olduğuna inanırız? (Plıny)

Bilim ve inanç iki farklı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz. – Cahit Arf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir