İçeriğe geç

Sadakat İle İlgili Sözler

Sayfamızda en güzel sadakat ile ilgili sözleri bulabilirsiniz. En güzel ve özel sadakat mesajları için sayfamızı takip edin.

Sadakat, şefkat, saygı ve sevgi “aşkın temelidir. Saygını yitirdiysen, yıkılır gider geriye sadece enkaz kalıntıları kalır. (Anonim)

Sadakat bir ateş olup yanmaktır. Sadakat çok şey bildiğin halde hiç sesinin çıkmamasıdır.

Sadakat; gülü koparmak değil, koklamaktır. (Hacı Bektaş-i Veli)

Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahitlerini değiştirmediler. (Ahzâb 23)

İsteksiz yapılan işten sevgi saygı ve sadakatten yoksun evlilikten haram helal gözetmeyen kulun ibadetinden hayır gelmez.

Sadakat maddi endişelerle sınanmamalıdır.

Sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik. (Albert Camus)

Sadakat insanı bazen aşkla sınar, bazen para ile sınar, bazen de kaybetme korkusu ile sınar.

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir. (Francis Bacon)

Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur. Gençler sadık kalmak isterler kalamazlar yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret. (Oscar Wilde)

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. (Carl Hilty)

Sadakat, eğer onu taşıyacak gücü yoksa insana çok ağır gelebilir. (Spartacus)

Sadakat başkası istedi diye hain olmak değilmiş. Sadakat kendine sadık kalmakmış. Tuncel Kurtiz

Sözler verilir, sözler unutulur; gün gelir ihanet eden sadakat ister. (Tuncel Kurtiz)

İnsan, her yerde insan, birbirine benzer hepsi, sadakat aradan çıkınca! (Naime Erlaçin)

Sadakati ve samimiyeti esas prensip olarak kabul et, kendine eşit olmayan arkadaşlar edinme, yanlışların olursa düzeltmekten çekinme. (Konfüçyus)

Para ile alınan sadakat daha fazla para ile mağlup edilir. (Seneca)

Sadakat endam değildir aslında sevgiden kör olmaktır hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat.

Yanılgı; öfkeyi sahicilik, kibri asalet, yalakalığı sadakat, demagojiyi entelektüellik sanmak. (Murat Menteş)

Bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyle, sevmediği adamın sadakati arasında çizilir. (Tolsto)

Aşk, çift yönlü bir sokaktır. Karşılıklı saygı, sadakat, iletişim ve kendini adamayı gerektirir.

İnsanın kişiliğini oluşturan etmenlerden birisi de doğruluk ve sadakattir.

Sadakatin yükünü her insan taşıyamaz. Bazı insanlara bu çok ağır bir yük gelebilir.

İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah,Yardımcısıdır doğruların, Hazret-i Allah! (Ziya Paşa)

Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır sadakat erdem değildir aslında. Tuncel Kurtiz

Vatana sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. (Voltaire)

Sadakat, yalancı ağızlardaki kadar doğru olamaz. (Amin Maalouf)

Para ile alınan sadakat daha fazla para ile de satılır. (Seneca)

Sadakatsizlik, nankörlerin işidir, nankörlük ise Allah’ın sevmediği huylardandır. (Cervantes)

Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi geri dönüş yoktur. (Tuncel Kurtiz)

Kalbinden tam bir sadakatle Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın resulü olduğuna şahadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar. (Hz. Muhammed s.a.v)

Sadakat, başkası istedi diye hain olmak değilmiş. Sadakat kendine sadık kalmakmış. (Tuncel Kurtiz)

Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak sadakatsızlığın ta kendisidir. (La Rochefaucauuld)

Sevgi olmadan saygı, saygı olmadan sadakat olmaz. 3 katlı bina gibidir sadakat çökerse hepsi yıkılır. (Hz. Mevlana)

Evet, dünyada hâlâ sadakat diye bir şey var. (Franz Kafka)

Sadakat bilmeyen erkekler sadakat bilmeyen kadınlar yaratırlar. (Mary Wollstonecraft)

Gördüğü bir şeye yapışıp kalmakta inat eder; ama buna sadakat der. (Irvin D. Yalom)

İnsanlar sanki sadakat denilen şey boş bir kelimeymiş ve her şey kolayca değişebilirmiş gibi yaşamamalıydı. (Fredrik Backman)

Sadakat ve bağlılık. Güç bulunur şeyler bunlar. Parayla da satın alınamaz. (Agatha Christie)

Rabbim yarı yolda bırakmayan, sadakat bilen güzel insanlarla karşılaştırsın.

Sadakat yolunda sadıklardan başkasıyla yürünmez. (Serdar Tuncer)

Sadakat, sevgi gibidir, zorlanamaz. (Arthur Schopenhauer)

Sadakat çok güç bulunur ve bedeli asla ödenmez. (Agatha Christie)

Sadakat; kişinin kendinde bir kişiye bir yer ayırması ve o yeri hep onun için korumasıdır. (Oruç Aruoba)

Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatle başlayan her şey ihanetle biter. (Tuncel Kurtiz)

Dünya eğer tek bir kurala bağlı olsaydı, sevmek kadına, sadakat adama yakışırdı.

Aşk en az bir köpek kadar sadakat ister. (Tahsin Özmen)

Gitmekle özgür olan insanların, kalmakla esarete kucak açmasının adıdır sadakat. (Hakan Akdeniz)

Gözlerinde ihanet olan bir insanın, sözlerinde sadakat aranmaz.

Mücevher sevmem ben, vefa severim. Çiçek severim ben, sadakat severim, edep severim, şiir severim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir